oferowane produkty

wkładki

ortopedyczne, korekcyjne, dla dzieci, po amputacji, dla diabetyków

gorsety

do leczenia skolioz, stabilizacyjne, korekcyjne, typu Cheneau

ortezy

indywidualne, poprawiające wzorzec chodu, stabilizacyjne, nocne, korekcyjne