mgr fizjoterapii, ortotyk
agnieszka ciukszo

doktorantka i asystent badawczo-dydaktyczny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Od dziesięciu lat zajmuję się projektowaniem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Swoje doświadczenie zdobywałam w Polsce i za granicą. Prelegentka na: kursach dla fizjoterapeutów NDT Bobath, konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce neuroortopedii dziecięcej. Sekretarz Stowarzyszenia ISPO Polska, sekretarz Sekcji Naukowej PTOiPr.

wybrane publikacje

Ciukszo A, Zborowska K, Jorg D, Sierdziński J, Wykorzystanie Internetu przy publikacji informacji medycznych w sieci, Wybrane zagadnienia teorii i praktyki zarządzania w ochronie zdrowia, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2016, s.18-27.

Ciukszo A, Zborowska K, Jorg D, Grajek M, Społeczna strona przedsiębiorczości w ochronie zdrowia, czyli jak powstało stowarzyszenie ISPO Polska, Wybrane zagadnienia teorii i praktyki zarządzania w ochronie zdrowia, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2016, s.152-161.

Ciukszo A, Schmidt M, Szubski D, Laska B, Wkładki ortopedyczne dla osób po amputacji w obrębie kończyny dolnej. Analiza rozkładu sił nacisku stopy zdrowej na podłoże. Badanie wstępne, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.97-109. 

Ciukszo A, Nowicka I, Protezowe uzupełnienie kończyny dolnej przy wyłuszczeniu w stawie kolanowym. Przygotowanie do zaprotezowania, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.86-96. 

Ciukszo A, Mianowska A, Zastosowanie kasków korekcyjnych jako nieinwazyjnej metody korygującej deformacje kości czaszki u niemowląt i małych dzieci. Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.30-53.

Ciukszo A, Schmidt M, Mrozek P, Wykorzystanie lokomatu w procesie reedukacji chodu pacjentów ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.20-29.

Ciukszo A, Schmidt M, Sarnik A, Powrosło W, Krupa A, Zastosowanie egzoszkieletów w rehabilitacji, Innowacyjne technologie we współczesnej rehabilitacji, Red. nauk.: Ryszard Plinta, Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2018, s.7-19.

Ciukszo A, Jak prawidłowo zbadać stopę-badanie ortopodologiczne, Podologia-podręcznik dla studentów medycyny, podologii, kosmetologii, Red. meryt.: Krzysztof Ziaja, Via Medica, Gdańsk 2020, s.28-33.