śląski uniwersytet medyczny w katowicach

"Wkładka ortopedyczna korygująca stopę płasko - koślawą w redystrybucji obciążenia stóp u dzieci w wieku przedszkolnym."

cel projektu

Ocena wpływu indywidualnej wkładki korygującej stopę płasko-koślawą na jakość chodu umożliwi rozszerzenie wiedzy medycznej z zakresu leczenia i rehabilitacji wad postawy. Badanie przeprowadza się na bieżni do analizy sił reakcji podłoża w warunkach statycznych podczas stania oraz dynamicznych w trakcie chodu.

spodziewane korzyści lecznicze

Badanie ma wykazać związek między czasem używania indywidualnie dopasowanych wkładek a zmianą warunków biomechanicznych wpływających na korekcję stopy i tym samym poprawę wzorca chodu oraz korekcję postawy.

dla kogo badania

  • dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat)
  • zdiagnozowana stopa płasko - koślawa
  • zgoda Rodzica/Opiekuna na udział dziecka w badaniu
  • brak stwierdzonych urazów i złamań kończyn
    dolnych oraz schorzeń, którym towarzyszy
    zwiększone napięcie mięśniowe lub spastyczność

ZASADY PRZEPROWADZENIA PROJEKTU BADAWCZEGO

W czasie trwania projektu konieczne będą 3 wizyty w Katedrze Fizjoterapii SUM w Katowicach. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzone badanie na bieżni oraz pobrana zostanie miara na indywidualną wkładkę korygującą. Podczas drugiej wizyty dopasowana zostanie wkładka do obuwia oraz powtórzone badanie na bieżni we wkładkach i bez wkładek. Po upływie co najmniej trzech miesięcy (ale nie więcej niż pół roku) przeprowadzone zostanie badanie kontrolne we wkładkach i porównawcze bez wkładek.