UWAGA!


Proszę o zachowanie środków ostrożności oraz ochrony przed pandemią
koronawirusa (COVID-19/SARS-CoV-2). Każda wizyta jest dostosowana do proponowanych godzin przyjęć. W trakcie konsultacji w gabinecie może przebywać tylko jeden Pacjent. Proszę również o przestrzeganie poniższych zaleceń:
1. Maksymalna ilość osób na jednej wizycie: 2 (Pacjent+Rodzic/Opiekun).
2. Zdezynfekuj ręce natychmiast po wejściu do gabinetu.
3. Pacjent i Opiekun muszą posiadać maseczkę i rękawiczki ochronne nałożone przed wejściem do gabinetu.
4. Ogranicz dotykanie klamek i innych przedmiotów.